Sayfa Yükleniyor...

Esmâ-ül Hüsnâ

ESMÂ-ÜL HÜSNÂ
(Allah'ın Güzel İsimleri)

Adl

Afüvv

Ahir

Alîm

Aliyy

Allah

Azim

Aziz

Bâ'is

Baki

Bâri

Basîr

Bâsit

Bâtın

Bedi

Berr

Câmi

Cebbar

Celil

Darr

Evvel

Fettâh

Gaffar

Ğafur

Gani

Habir

Hadi

Hâfid

Hafiz

Hakem

Hakim

Hakk

Hâlik

Halim

Hamid

Hasib

Hay

Kabid

Kâdir

Kahhâr

Kavi

Kayyum

Kebir

Kerim

Kuddus

Lâtif

Mâcid

Malikül Mülk

Mani

Mecid

Melik

Metin

Muahhir

Mübdi

Mücîb

Muğni

Müheymin

Muhsi

Muhyi

Muid

Muiz

Mukaddim

Mukît

Muksit

Muktedir

Mü'min

Mümit

Müntekim

Musavvir

Müta'ali

Mütekebbir

Müzil

Nafi

Nur

Râfi

Rahim

Rahman

Rakîb

Rauf

Reşid

Rezzak

Sabur

Samed

Şehid

Şekûr

Selam

Semi

Tevvâb

Vacid

Vahid

Vali

Varis

Vasi

Vedûd

Vehhab

Vekil

Veli

Zahir

Zü'l Celali Ve'l İkram"Her kim bu isimleri sayarsa, anlarsa, ezberlerse cennete girer." (Hz. Muhammed(s.a.v.))
Yukarı Çık